Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

eagle-snow
Reposted fromkurorori kurorori viagdziejestola gdziejestola
eagle-snow
8215 9e0a 500
eagle-snow
6787 c3c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
eagle-snow
8758 b33b 500
Reposted fromszatanista szatanista
eagle-snow
6682 3c10 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vianebthat nebthat
eagle-snow

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


eagle-snow
4566 bed2
Reposted fromspring-flow spring-flow viasoymihlk soymihlk
eagle-snow

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamyownsunrise myownsunrise
eagle-snow
2095 997a 500
Reposted from9agucha 9agucha viablubra blubra
eagle-snow
Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viablubra blubra
eagle-snow
eagle-snow
Milczący introwertycy – nie jest tak, żeby chronili swoje skarby przed cudzym spojrzeniem, tylko paraliżuje ich nieśmiałość. Niekiedy sprawiają wrażenie osób aroganckich, ale to złudzenie, pomyłka, oni są nieśmiali. Czego się boją? Nie wiadomo. Jakaś siła nie pozwala im mówić. W pewnym sensie są perfekcjonistami; boją się, że to co wypowiedzą będzie tylko karykaturą ich myśli. Mają tu liczne doświadczenia, ile już razy wstydzili się, że popełnili gafę, że źle się wyrazili, i cierpieli później. Dlatego wolą milczeć. Właściwie z szacunku dla innych, dla osoby, z którą się spotykają. Ale na ogół ta osoba widzi to zupełnie inaczej…
— Adam Zagajewski - Lekka przesada
Reposted fromaggape aggape viaWeroniikaa Weroniikaa
eagle-snow
Bolesław Leśmian

W malinowym chruśniaku

W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem 
Zapodziani po głowy, przez długie godziny 
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. 
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. 

Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty, 
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory, 
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory 
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. 

Duszno było od malin, któreś, szapcząc, rwała, 
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, 
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni 
Owoce, przepojone wonią twego ciała. 

I stały się maliny narzędziem pieszczoty 
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie 
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie, 
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. 

I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, 
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła, 
Porwałem twoje dłonie - oddałaś w skupieniu, 
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. 
Reposted fromwyczes wyczes viamodalna modalna
eagle-snow
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viamodalna modalna
eagle-snow
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viamodalna modalna
eagle-snow
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaDaisy88 Daisy88
eagle-snow
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viaDaisy88 Daisy88
eagle-snow
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viaDaisy88 Daisy88

May 25 2017

eagle-snow
3560 ee5c
Reposted fromsarazation sarazation viaoblivions oblivions
6998 862b
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viateberlash teberlash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl