Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

eagle-snow
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaeternia eternia
eagle-snow
6493 f75a 500
Ron Hicks, "Stollen Kiss"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viashitsuri shitsuri
eagle-snow
3848 93c4 500

March 10 2017

eagle-snow
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vianezavisan nezavisan
eagle-snow

March 07 2017

eagle-snow
Zdjęcie użytkownika Dream and be stylish.
Reposted fromciarka ciarka vianezavisan nezavisan
eagle-snow
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
eagle-snow
7530 1a90
Reposted fromsoSad soSad
eagle-snow
eagle-snow
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate viagdziejestola gdziejestola
eagle-snow
3670 1abd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viancmsp ncmsp
eagle-snow
1242 6b0a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viancmsp ncmsp
2478 198d 500
eagle-snow
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaprzytulanki przytulanki
eagle-snow
Nikogo nie uczyniono dobrym, mówiąc mu, że jest zły.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
eagle-snow
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
eagle-snow
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaDaisy88 Daisy88
eagle-snow
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
eagle-snow
9361 c14e 500
Reposted fromkyte kyte viamyszkaminnie myszkaminnie
eagle-snow
8383 3378 500
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl